ವಿಭಾಗ

ಪಠ್ಯದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು

  • ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳ ಸುಲಭ ಶ್ಲೋಕಗಳು
  • ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಕಥೆಗಳು
  • ನಾಮಾವಳಿ ಭಜನೆಗಳು/ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಹಾಡುಗಳು
  • ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಜೀವನ ಪರಿಚಯ

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ

  • ಉಡುಗೆಯ ನಿಯಮ (dress code), ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂತಾದ ಬಾಹ್ಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು. ತರಗತಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
  • ಮನೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.
  • ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು
  • ದಿನವಿಡೀ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಿಸುವುದು (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ / ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ/ ರಾತ್ರಿ)
  • “ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸುವ” (sharing and caring) ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು.
  • ದೇವರನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು