பிரிவு

மூன்றாம் பிரிவு

மூன்றாம் பிரிவு நிலையில் மதிப்பீடு

 • பகவத் கீதையின் உபதேசங்களை தினசரி வாழ்க்கையில் பின்பற்றுதல்.
 • பிற மதங்களின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் சடங்குகளைப் பற்றியும் அவர்களின் பண்டிகைகளைப் பற்றியும் கற்று அவற்றைப் போற்றுதல்
 • மனசாட்சியின் குரலைக் கேட்டு, எது சரி, எது தவறு என்று பகுத்தறிதல்
 • தினசரி வாழ்க்கையில் பின்வரும் 5 ‘க’கரங்களைப் பின்பற்றுதல் :
  (i) Devotion –கடவுள் பக்தி,
  (ii) Discrimination – கூர்ந்து நோக்கி பகுத்தறிதல்,
  (iii) Discipline- கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய ஒழுக்கம்,
  (iv) Determination – கடும் மன உறுதி,
  (v) Duty – கடமையுணர்வு.
 • நம்மை எக்கணமும் பார்த்துக் கொண்டு நமக்கு வழிகாட்டும் கடவுளைத் தன் ஆலோசகராகவும், குருவாகவும் ஏற்றுக் கொள்ளுதல்