heading-logo
Syllabus
1st Year 2nd Year 3rd Year
Chanting Omkar & Pranayam Omkar & Pranayam Omkar & Pranayam
Stotras Slokas
55-108 Ashtotaras
Gita Slokas on Karma, Bhakti, God and Avatar Bhaja Govindam 1 – 8 Bhaja Govindam 9 – 16
Prayers Deepam Jyoti Ishavasyam idam Purnamadah
Other Religions Other Religions Other Religions
Food Prayers
Words of Wisdom 1 – 7 8 – 15 16 – 23
Gems 1 – 17 18 – 34 35 – 53
Baba’s Sayings 1 – 16 17 – 32 33 – 56
Bhajans Arati Jaya Jaya Rama Hari Hari Smaran
Shri Ganesha Gopala radhe Krishna Jai Jai Durge
Har Shiva Shankara Jai jai Manmohana Hey Madhava
Govinda rama Gangadhara Gurupada ranjana
Sitaram nama bhajo Allah Tum Ho
Rama hare Sai Krishna hare
Value songs Value songs Value songs
Health & Hygiene Yoga Yoga Yoga
Meditation Jyoti Meditation Jyoti Meditation Jyoti Meditation
Stories
Festivals Significance
Miscellaneous
Group Activities
Vedas Mantrapushpam, Durga Suktham, Purusha Suktham, Neela Suktham
#iguru_dlh_669d86072117a .dlh_subtitle {color: #114c56;}
error: