heading-logo
ಪಠ್ಯ ವಸ್ತು
ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ
ಪಠಣ ಓಂಕಾರ
ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಓಂಕಾರಂ ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ಶಾಂತಾಕಾರಂ
ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಕೈಲಾಸರಾಣಾ ಪೂರ್ವಂ ರಾಮ
ವಕ್ರತುಂಡ ಓಂ ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮನೋಜವಂ
ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ವೇದಾನುದ್ಧರತೇ
ಸುಪ್ರಭಾತಂ ವಂದೇ ದೇವಂ ಉಮಾಪತಿಂ
1-27 ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು 28-54 ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕರಾಗ್ರೇ ಕರಚರಣ ಗಾಯತ್ರಿ
ಹರಿರ್ದಾತಾ ಓಂ ಸರ್ವೇ ವೈ
ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ
ಅಸತೋಮಾ
ಓಂ ಸಹನಾವವತು
ಭಜನೆಗಳು ಜಯ ಗುರು ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಹೇ ಶಿವ ಶಂಕರ
ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ
ಜೈ ರಾಧಾ ಶೈಲ ಗಿರೀಶ್ವರ ಶಿವ ಶಂಭೋ
ಜೈ ದುರ್ಗಾ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್
ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಮಹಾಗಣಪತೇ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ವಿಠ್ಠಲೆ
ಅಲಕ್ ನಿರಂಜನ
ಮೌಲ್ಯಯುತ ಹಾಡುಗಳು (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ) ಮೌಲ್ಯಯುತ ಹಾಡುಗಳು (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ) ಮೌಲ್ಯಯುತ ಹಾಡುಗಳು (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ)
ಕಥೆಗಳು
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಯೋಗ ಯೋಗ ಯೋಗ
ಜಪ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಂ
ಮೌನಾಸನ ಮೌನಾಸನ ರೂಪ ಧ್ಯಾನ ರೂಪ ಧ್ಯಾನ
ಇತರ ಧರ್ಮಗಳು

ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳ ಸ್ಥೂಲವಾದ ವಿವರ – ಇಸ್ಲಾಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ,

ಬೌದ್ಢ, ಪಾರ್ಸಿ ಧರ್ಮಗಳು

ಹಬ್ಬಗಳ ಮಹತ್ವ
ಇತರ ಅಂಶಗಳು

ವೇದಗಳು
ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಶಿವೋಪಾಸನ ಮಂತ್ರ, ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ.

ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ
ಪಠಣ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ
ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು
54 -108 ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಕರ್ಮ, ಭಕ್ತಿ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ 1 ರಿಂದ 8 ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ 9 ರಿಂದ 16
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮ್ ಇದಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ
ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು
ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು
ವಿವೇಕ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು 1 – 7 8 – 15 16 – 23
ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು 1 – 17 18 – 34 35 – 53
ಬಾಬಾರವರ ಅಣಿಮುತ್ತುಗಳು 1 – 16 17 – 32 33 – 56
ಭಜನೆಗಳು ಆರತಿ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಹರಿ ಹರಿ ಸ್ಮರಣ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಗೋಪಾಲ ರಾಧೇ ಕೃಷ್ಣ ಜೈ ಜೈ ದುರ್ಗೇ
ಹೇ ಶಿವ ಶಂಕರ ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಮನಮೋಹನ ಹೇ ಮಾಧವ
ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಗಂಗಾಧರ ಗುರು ಪದ ರಂಜನ
ಸೀತಾರಾಮ್ ನಾಮ್ ಭಜೋ ಅಲ್ಲಾ ತುಮ್ ಹೋ
ರಾಮ ಹರೇ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ
ಮೌಲ್ಯಯುತ ಭಜನೆಗಳು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಭಜನೆಗಳು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಭಜನೆಗಳು
Health & Hygiene ಯೋಗ ಯೋಗ ಯೋಗ
ಧ್ಯಾನ ಜ್ಯೋತಿರ್ಧ್ಯಾನ ಜ್ಯೋತಿರ್ಧ್ಯಾನ ಜ್ಯೋತಿರ್ಧ್ಯಾನ
ಕಥೆಗಳು
ಹಬ್ಬಗಳ ಮಹತ್ವ
ಇತರ ಅಂಶಗಳು
ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ವೇದಗಳು ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ, ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಮ್, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಮ್, ನೀಳಾ ಸೂಕ್ತಮ್
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪಾಲನೆ
ಕಥನ ಕಲೆ
ಇತರ ಅಂಶಗಳು
ಯೋಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ವೇದಗಳು
ಸಮೂಹ ಗಾಯನ
  • ಭಜನೆಗಳು
#iguru_dlh_66585758a1592 .dlh_subtitle {color: #114c56;}
error: