heading-logo
An Overview of Sri Sathya Sai Balvikas Programme
Five Values Banner

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಎಂದರೆ “ಮಾನವನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ವಿಕಸಿಸುವುದು” ಎಂದರ್ಥ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಸನ್ನಡತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಾನವಕುಲದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಕರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೈತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಬೇಕಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಲವಿಕಾಸವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲವಿಕಾಸ ತರಗತಿಯೂ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಂಟೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ.

ಪಠ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ

೯ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ೩ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ೫ ರಿಂದ ೧೫ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು.

Group I: 6 to 9 years

ಇದು ತಯಾರಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶಿಲತೆಯ ವಯಸ್ಸು. “ಬೇಗನೆ ಹೊರಡಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ, ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಸೇರಿ” ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೈವಿಕ ನಿರ್ದೇಶನ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, 6 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿತ್ತಿದಾಗ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇರೂರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಗುವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸುವುದು; ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಲಕಾಸ ಗುರುಗಳು ಕೇವಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಆಟಗಳು, ಫಲಕಗಳು (charts), ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪಾತ್ರಾಭಿನಯಗಳು, ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ (attitude test), ಸಮೂಹ ಗಾಯನ, ಕಥನ ಕಲೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಮೌನಾಸನ-ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು.

Group II: 9 to 12 years

ಇದು ತಯಾರಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್-1ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಅಡಿಪಾಯವು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪು ತಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕೇವಲ ಕಥೆಗಳು, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಟಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಯಸುವನು. ಆತನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಬೇಕಾಗುವುದು; ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಲು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು 5 ‘ಡಿ’ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲೆಂದು ಐದು ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಗಳು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿಯ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಗುರುಗಳು ಗ್ರೂಪ್ -2ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು.

Group III: 12 to 15 years

ಇದು ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ವಯಸ್ಸು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಿಜ ಜೀವನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಚರಣೆಯು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಈ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತಾನು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಯಸುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವು ಯೋಜನೆಗಳ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಮೂಲಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತಾನು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಗ್ರೂಪ್ -3ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಗುರುವು ತಾಯಿಗಿಂತ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಗೆಳತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುವುದು.

Curriculum Highlights
(ಮೊದಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಲಿಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ)
 • Sವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳ ಸುಲಭ ಶ್ಲೋಕಗಳು
 • ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಕಥೆಗಳು.
 • ನಾಮಾವಳಿ ಭಜನೆಗಳು/ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಹಾಡುಗಳು
 • ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಜೀವನ ಪರಿಚಯ
(2 ಅಂಕಿಗಳ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ)
 • ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಶ್ಲೋಕಗಳು
 • ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಆಯ್ದ ಕಿರುಗಾಥೆಗಳು (ಘಟನೆಗಳು), ನಾಮಾವಳಿ ಭಜನೆಗಳು / ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಹಾಡುಗಳು
 • ನಾಮಾವಳಿ ಭಜನೆಗಳು/ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಹಾಡುಗಳು
 • ಸಂತರ / ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿದ ಧರ್ಮಗಳ ಏಕತೆ
 • Unity of Faiths
 • ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ
(ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸು- ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ವಯಸ್ಸು)
 • ಭಜಗೋವಿಂದಂ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಶ್ಲೋಕಗಳು.
 • ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ.
 • ಭಜನೆಗಳು / ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ
 • ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳ ಪರಿಚಯ, ಹಾಗೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಸೇವೆಯ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ
Transformation oriented / Not Information oriented
 • The ideal of Sri Sathya Sai Bal Vikas is to raise a generations of boys and girls who have a clean and clear conscience.
 • Here the stress and focus is therefore not on dumping too much of information but only on bringing about an intrinsic transformation within.
 • As a corollary, the results are not seen merely as progress cards and assessment sheets; contrarily the results are intangible and are observed through significant changes in the children’s day to day behavior resulting in harmony within and around the child.
 • A child who regularly participates in the Balvikas program without missing the weekly classes is bound to bring about positive behavioral changes and attitudinal reflections as shown below:
On completion of Group I of SSS Bal Vikas
 • ಉಡುಗೆಯ ನಿಯಮ (dress code), ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂತಾದ ಬಾಹ್ಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು.
 • ತರಗತಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
 • Reverence to parents
 • ಮನೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.
 • ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಿಸುವುದು (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ / ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ / ರಾತ್ರಿ)
 • ದೇವರನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ “ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸುವ” (sharing and caring) ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು
 • Accepting God as the only true friend
On completion of Group II of SSS Bal Vikas
 • ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ / ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳ ಮಹತ್ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘಿಸುವುದು.
 • Understanding and appreciating the significant features and practices of other religions/celebrations of all festivals.
 • ಸರಿ-ತಪ್ಪುಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸುವುದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು
 • ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ೫ ‘D’ ಗಳ ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯ- ೧) ಭಕ್ತಿ ೨) ವಿವೇಚನೆ ೩) ಶಿಸ್ತು ೪) ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ೫) ಕರ್ತವ್ಯ
 • ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು.
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಲವಿಕಾಸದ ಗ್ರೂಪ್ ೩ ಪೂರ್ಣವಾದ ಬಳಿಕ
 • Learning to see Divinity in everyone/everything around
 • ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವ ದಿವ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು (ಪರಮಸತ್ಯ) ಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವ-ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ಭಜಗೋವಿಂದಂ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದು)
 • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು (ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದು)
 • ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು. ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಏಕತೆ / ದಿವ್ಯತೆಯ ಆಂತರಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದು; ಆಸೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವುದು.
 • ಆಲೋಚನೆ, ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದು.
 • Properly discharging their duties at school, home and in society; Being loyal to and taking pride in their mother land
 • Awakening social consciousness within through participation in community seva
 • ನಿರ್ವಹಣೆ / ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು; ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು – “ಜೀವನ ಒಂದು ಆಟವಿದ್ದಂತೆ – ಆಟವಾಡು”, ಮತ್ತು “ಜೀವನ ಒಂದು ಸವಾಲು – ಎದುರಿಸು”. ‘ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ’ಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು.
 • Attempting to imbibe the significance of the Mahavakyas culminating in ‘Aham Brahmasmi’

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅಂಶವೇ ವಿನಃ ಸಮಗ್ರವಾದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ತನ್ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವದೇ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಲವಿಕಾಸದ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಗುರಿ.

 • to develop human values
 • to develop the skills needed to put these values into daily practice and
 • thereby promote personal, family, community and national harmony

“The Bal Vikas classes are thus conducted as a part of the Global Mission of the Sri Sathya Sai Organisations to direct the children of today – the torch bearers of tomorrow’s society, into the path of self enquiry and self discovery and hence done as a seva and no fee is charged for the Balvikas classes.”

Also, a Diploma in Sri Sathya Sai Education is awarded to the children at the end of the 9 year program when they attend the classes regularly and complete the entire 9 year course.

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಲವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ

ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನಾವು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡದೆ, ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆವಿದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಯುವಕರಲ್ಲುಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವತ್ತ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣದಿಂದ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಪೋಷಕಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪಾಲಕರನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಗೆ ‘ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು’ ಎಂಬ ಉನ್ನತ ಪಾತ್ರ (ಕಾರ್ಯಭಾರ) ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

 • ೯ ವರ್ಷಗಳ ರೂಪುರೇಷನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಬದ್ಧತೆ.
 • ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದು
 • ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದು.
 • ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು / ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವುದು
 • ಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾದ ಸೇವೆಯ ಉದಾತ್ತತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ನಿಯಮಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (Feedback) ನೀಡುವುದು.
 • ಪ್ರಗತಿ ಪಥದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪಾಲಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು
 • ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಪೋಷಕಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು.
Holistic and Integrated Personality Development

ಈ ಕೆಳಗಿನ ೫ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಸಂಯೋಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಶಿಸುತ್ತದೆ:

 • ದೈಹಿಕ
 • ಬೌದ್ಧಿಕ
 • ಭಾವನಾತ್ಮಕ
 • ಮಾನಸಿಕ
 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ

ನಾನಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿ ಮಗು / ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ / ಯುವಕರಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದಿವ್ಯತ್ವವುಳ್ಳರು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದುವೇ ಬಾಬಾರವರು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಎಜುಕೇರ್‌ನ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ನೀಡಿರುವ ಸಂದೇಶ.

Let us therefore join hands and work together...

References: Sai Spiritual Education Teacher’s Manual, USA – 3rd edition, Revision 20211

#iguru_dlh_665665e014ffd .dlh_subtitle {color: #114c56;}#iguru_dlh_665665e01773c .dlh_subtitle {color: #ffa64d;}#iguru_dlh_665665e01b2dc .dlh_subtitle {color: #ffa64d;}#iguru_dlh_665665e01c1dd .dlh_subtitle {color: #ffa64d;}#iguru_dlh_665665e020761 .dlh_subtitle {color: #ffa64d;}#iguru_dlh_665665e020e17 .dlh_subtitle {color: #ffa64d;}#iguru_dlh_665665e02174c .dlh_subtitle {color: #ffa64d;}
error: