पत्र पुष्पं

User AvatarTeacher Category:
Review

Print this entry

Print Friendly, PDF & Email
ऑडिओ
श्लोकाचे बोल
  • पत्र पुष्पं फल तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति।
  • तदहं भक्त्युप हृतमश्नामि प्रयतात्मनः ।।
अर्थ

एकाद्या व्यक्तीने संपूर्ण भक्तिभावाने मला पान, फूल, फळ, पाणी जरी अर्पण केले, तरी मी स्वीकार करतो, कारण या वस्तू विशुद्ध अंत:करणाच्या व्यक्तीने, भक्तीने अर्पण केलेल्या असतात.

स्पष्टीकरण
पत्रं पान
पुष्पं फूल
फलं फळ
तोयं पाणी
यो जो
मे मला
भक्त्या भक्तिभावाने
प्रयच्छति अर्पण करतो
तत् ते (पण, फुल, फळ आणि पाणी )
अहं मी
भक्त्युपहृतम् भक्तिभावाने अर्पण केलेले
अश्नामि स्वीकारतो
प्रयतात्मनः ज्याचे अंतःकरण शुद्ध आहे, अशाने (अर्पण केलेली वस्तू

Overview

  • Be the first student
  • Language: English
  • Duration: 10 weeks
  • Skill level: Any level
  • Lectures: 1
0.0
0 Ratings
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: